Làm visa
Làm Visa Đài Loan
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán + Phí thư mời

Thời gian chờ Visa: 7-10 ngày (thời gian Đại Sứ Quán xét duyệt là 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ, tính cả T7,CN)

Làm Visa Hongkong
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán + Phí thư mời

Thời gian chờ Visa: 3-4 tuần (tính cả T7, CN)

Làm Visa Nam Phi
Giá từ: 0

Chi phí làm Visa bao gồm: 

Làm Visa New Zealand
Giá từ: 0

Chi phí làm Visa: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán + Phí Trung tâm tiếp nhận thư mời VFS + Phí thư mời

Thời gian chờ Visa:  3 tuần

Làm Visa Úc
Giá từ: 0

Chi phí làm Visa: Phí Đại Sứ Quán+ Phí Trung tâm tiếp nhận thư mời VFS 

Thời gian chờ Visa:  3 tuần

Làm Visa Anh
Giá từ: 0

Chi phí làm Visa: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán+ Phí Trung tâm tiếp nhận thư mời VFS 

Thời gian chờ Visa:  3 tuần

Làm Visa Mỹ
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí Đại Sứ Quán + Phí dịch vụ 

Thời gian chờ Visa: 3 ngày 

Làm Visa Châu Âu
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán+ Phí Trung tâm tiếp nhận thư mời TLS + Phí thư mời

Thời gian chờ Visa: 7-10 ngày (thời gian Đại Sứ Quán xét duyệt là 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ, tính cả T7,CN)

Làm Visa Nhật Bản
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí Đại Sứ Quán + Phí dịch vụ

Thời gian chờ Visa: 7 ngày

 

Làm Visa Hàn Quốc
Giá từ: 0

Chi phí bao gồm: Phí dịch thuật + Phí Đại Sứ Quán+ Phí Trung tâm tiếp nhận thư mời KVAC + Phí thư mời

Thời gian chờ visa: 14 ngày làm việc