Miền Bắc

Miền Bắc

Tour Mù Cang Chải - Bản Lướt - Sapa 3N2Đ

Tour Mù Cang Chải - Bản Lướt - Sapa 3N2Đ

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Thứ 6 hàng tuần
Số chỗ: 18 người
Giá : 2,480,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Tour Núi: Mù Cang Chải - Bản Lướt - Ngọc Chiến Mùa Lúa Chín 2N1Đ

Tour Núi: Mù Cang Chải - Bản Lướt - Ngọc Chiến Mùa Lúa Chín 2N1Đ

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Số chỗ: 12 người
Giá : 1,480,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Tour Hà Nội - Sapa 2N1Đ

Tour Hà Nội - Sapa 2N1Đ

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Hàng ngày
Số chỗ: 19 người
Giá : 1,560,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Tour Mai Châu - Pù Luông - Suối Cá Thần

Tour Mai Châu - Pù Luông - Suối Cá Thần

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Số chỗ: 0 người
Giá : 1,560,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Tour Núi: Cao Bằng - Thác Bản Giốc 3N2Đ

Tour Núi: Cao Bằng - Thác Bản Giốc 3N2Đ

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Thứ 6 hàng tuần
Số chỗ: 0 người
Giá : 2,250,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SĂN MÂY TÀ XÙA

TOUR HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SĂN MÂY TÀ XÙA

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Số chỗ: 0 người
Giá : 1,490,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA LÚA CHÍN - TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT – MÂM XÔI – TÚ LỆ - HÀ NỘI

TOUR MÙ CANG CHẢI MÙA LÚA LÚA CHÍN - TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT – MÂM XÔI – TÚ LỆ - HÀ NỘI

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : thứ 6 hàng tuần
Số chỗ: 0 người
Giá : Liên hệ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR MAI CHÂU MÙA LÚA CHÍN: MAI CHÂU – PÙ LUÔNG - SUỐI CÁ THẦN

TOUR MAI CHÂU MÙA LÚA CHÍN: MAI CHÂU – PÙ LUÔNG - SUỐI CÁ THẦN

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành :
Số chỗ: 0 người
Giá : Liên hệ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN

TOUR SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : Hàng ngày
Số chỗ: 0 người
Giá : Liên hệ

Không có ưu đãi cho tour này