Tour Mỹ

Tour Mỹ

Chương trình tham quan toàn cảnh Đông – Tây Hoa Kỳ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY  LAS VEGAS - GRAND CANYON

Chương trình tham quan toàn cảnh Đông – Tây Hoa Kỳ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY LAS VEGAS - GRAND CANYON

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 05/03, 28/03,10/04,28/05,20/06/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 65,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 18/02/2020, 21/03/2020, 23/05/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 35,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY  LAS VEGAS - GRAND CAYON

NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY LAS VEGAS - GRAND CAYON

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 22/01/2020
Số chỗ: 0 người
Giá : 69,900,000đ

Làm Visa Mỹ