Tour nước ngoài

Tour nước ngoài

TOUR CHÂU ÂU: PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC

TOUR CHÂU ÂU: PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC

Thời gian: 9 NGÀY 8 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 24/04/2020, 21/05/2020, 20/06/2020, 12/07/2020, 11/08/2020, 12/09/2020
Số chỗ: 26 người
Giá : 53,900,000đ

Vé Cúp Quốc Gia Pháp
TOUR NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG 10N9D (TIẾT KIỆM)

TOUR NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG 10N9D (TIẾT KIỆM)

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 29/04/2020; 29/07/2020; 05/08/2020; 12/08/2020; 19/08/2020; 31/08/2020; 02/09/2020; 14/10/2020; 16/10/2020; 19/10/2020; 23/10/2020; 13/11/2020; 27/11/2020; 11/12/2020
Số chỗ: 20 người
Giá : Liên hệ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR ĐÔNG ÂU: SÉC - ÁO - HUNGARY

TOUR ĐÔNG ÂU: SÉC - ÁO - HUNGARY

Thời gian: 9 NGÀY 8 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 25/04/2020, 26/07/2020, 15/08/2020, 02/10/2020
Số chỗ: 14 người
Giá : 53,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR NGA: XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG MATXCOVA – ST. PETERSBURG

TOUR NGA: XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG MATXCOVA – ST. PETERSBURG

Thời gian: 8 NGÀY 7 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 30/5/2020; 06, 12, 20, 26/6/2020; 02, 11/7/2020; 18, 25/9/2020; 02/10/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 46,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR CHÂU ÂU: ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP

TOUR CHÂU ÂU: ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP

Thời gian: 9 NGÀY 8 ĐÊM
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 26/01/2020, 24/04/2020, 22/05/2020, 20/06/2020, 12/07/2020, 11/08/2020, 12/09/2020
Số chỗ: 22 người
Giá : 54,900,000đ

Vé Champions League
Chi tiết
TOUR BẮC ÂU : ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

TOUR BẮC ÂU : ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành :
Số chỗ: 0 người
Giá : 68,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR MỸ: ĐÔNG  – TÂY HOA KỲ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY  LAS VEGAS - GRAND CANYON

TOUR MỸ: ĐÔNG – TÂY HOA KỲ NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES - SAN DIEGO – USS MIDWAY LAS VEGAS - GRAND CANYON

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 05/03, 28/03,10/04,28/05,20/06/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 65,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SỸ - Ý

TOUR CHÂU ÂU: PHÁP - THỤY SỸ - Ý

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 19/06/2020, 21/07/2020, 25/09/2020
Số chỗ: 0 người
Giá : 57,900,000đ

Làm Visa Châu Âu
TOUR NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG

TOUR NGA: MATXCOVA – ST. PETERSBURG

Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 30/05/2020; 06/06/2020; 12/06/2020; 20/06/2020, 26/06/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 46,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR KHÁM PHÁ NƯỚC NGA: HÀ NỘI – MATXCOVA – ST. PETERSBURG – MATXCOVA

TOUR KHÁM PHÁ NƯỚC NGA: HÀ NỘI – MATXCOVA – ST. PETERSBURG – MATXCOVA

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 29/04/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 45,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR CHÂU ÂU: HÀNH TRÌNH MỚI PHÁP - THỤY SĨ - Ý

TOUR CHÂU ÂU: HÀNH TRÌNH MỚI PHÁP - THỤY SĨ - Ý

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 21/04/2020; 18/08/2020 (QR); 19/06/2020; 21/07/2020; 25/09/2020 (TG)
Số chỗ: 25 người
Giá : 57,900,000đ

Vé Cúp Quốc Gia Pháp
TOUR HY LẠP - THỔ NHĨ KỲ : ISTANBUL - ATHENS - SANTORINI – THÀNH TROY KUSADASI - CAPADOCIA

TOUR HY LẠP - THỔ NHĨ KỲ : ISTANBUL - ATHENS - SANTORINI – THÀNH TROY KUSADASI - CAPADOCIA

Thời gian: 12 Ngày 11 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 22/04/; 24/06; 22/07; 02/09/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 67,300,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR MỸ DU LỊCH BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS

TOUR MỸ DU LỊCH BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS

Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 18/02/2020, 21/03/2020, 23/05/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 35,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR HONGKONG -  DISNEYLAND

TOUR HONGKONG - DISNEYLAND

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 25/01/2020,27/01/2020
Số chỗ: 0 người
Giá : 20,990,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR BALI - INDONESIA

TOUR BALI - INDONESIA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 27/01/2020
Số chỗ: 20 người
Giá : Liên hệ

Không có ưu đãi cho tour này