Tour Nhật Bản

Tour Nhật Bản

TOUR NHẬT BẢN - MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - NARA- KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO

TOUR NHẬT BẢN - MÙA HOA ANH ĐÀO: OSAKA - NARA- KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 05/04/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 36,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO - KOBE – NAGOYA – PHÚ SĨ - TOKYO

TOUR NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO - KOBE – NAGOYA – PHÚ SĨ - TOKYO

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 25/10/2019; 07/11/2019
Số chỗ: 0 người
Giá : 34,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2020 : OSAKA - NARA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO

TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2020 : OSAKA - NARA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 26/03/2020,29/03/2020,02/04/2020,03/04/2020
Số chỗ: 15 người
Giá : 37,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này
Chi tiết
TOUR NHẬT BẢN: TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA

TOUR NHẬT BẢN: TOKYO-PHÚ SĨ-KYOTO-KOBE-OSAKA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khách sạn:
Phương tiện:
Ngày khởi hành : 22/10/2019
Số chỗ: 0 người
Giá : 28,900,000đ

Không có ưu đãi cho tour này